Uzaktan Eğitim Platformu

Uzaktan Eğitim Platformu sayesinde kullanıcılarınıza online eğitim hizmeti sunabilirsiniz. Bu sayede kurumların karşılaştığı en büyük sorunlardan olan zaman bulamama ve kişileri bir araya getirememe sorunları, uzaktan eğitimin ortadan kaldırdığı yer ve zaman kısıtlaması ile birlikte çözülmektedir.

Maksimum performans

Sesli ve animasyonlu olarak hazırlanan eğitimler, kullanıcıların almak istedikleri eğitimleri hızlı ve etkili bir şekilde tamamlamalarına imkan sağlamaktadır. Eğitimler, eğitim içeriğine uygun görsel imajlar ve etkili görsel efektler kullanılarak güçlendirilmiş olduğu için eğitimlerin akılda kalıcılığı artmış olup verilmek istenen mesaj, eğitimi alan kişiye daha güçlü aktarılmış olmakta ve eğitimden maksimum performans sağlanmaktadır.

Kolay eğitim takibi ve hızlı raporlama

Kurumlar, kullanıcıların hangi eğitimlere hangi tarihte katıldığı, katıldığı eğitimleri ne kadar sürede tamamladığı bilgilerini sistem üzerinden ve excel dokümanı olarak alabilmekte ve böylece kullanıcıların eğitim durumlarının takibini kolaylıkla yapabilmektedirler.

Soru ekleme ve sınav yapma seçeneği

Eğitimler için soru oluşturma ve oluşturulan sorulardan eğitim sonunda sınav yapma seçeneği ve kullanıcıların sınavlardan aldıkları notları da raporlayabilme imkanı sunulmaktadır.

Zamanı etkin kullanma

Sistem üzerinden yürütülebilen tüm bu işlemler sayesinde, kullanıcıları bir araya toplama, eğitim mekanı ayarlama, eğitimlere katılan kişilerin kayıtlarının yapılması gibi işlemler için harcanan zaman azaltılarak, süreç hızlı bir şekilde ilerletilebilmektedir.

Elektronik Oylama Uygulaması

Elektronik oylama uygulaması, grup etkinliklerinde yanıt alma, geri bildirim ve oylama süreçlerinde kullanılır. Bu süreçlere hız kazandırarak etkinliğin verimliliğini artırır; veri yönetimini kolaylaştırır; zaman, bütçe ve emek tasarrufu sağlar.

Hızlı ve pratik elektronik oylama

DERNEYS Elektronik Oylama Uygulamamız sayesinde kongre, toplantı gibi grup aktivitelerinizde herhangi bir keypad cihazına ihtiyaç duymadan sistem üzerinden oylama ve yanıtlama sürecini gerçekleştirebilirsiniz. Sistemimizde, katılımcılara sistem üzerinden mail ve/veya sms yoluyla ulaşılarak soruyu cevaplayabileceği bir sayfa sağlanır ve katılımcıların sunumunuzda yer alan soru slaytlarına vereceği yanıtlar toplanır, cevaplama oranları grafik şemalara dönüştürülerek ekrana yansıtılır.

Dinamik ve aktif grup etkinlikleri

Elektronik Oylama Uygulaması sayesinde katılımcıların aktif bir şekilde yapılan etkinliğe katılmasına, konuların daha iyi anlaşılmasına, dinamik bir etkinlik ortamı elde ederken, sunumu yapan kişinin etkinlik akışını dilediği gibi yönlendirmesine yardımcı olunur.

Keypad cihazına ihtiyaç duymadan elektronik oylama

Üstelik tüm bunları, herhangi bir keypad cihazına ihtiyaç duymadan, katılımcılara ayrı ayrı cihaz dağıtmakla uğraşmadan, toplantılarınızda zaman kaybı yaşamadan ve yüksek meblağlarda harcama yapmadan, DERNEYS Elektronik Oylama Uygulamamız ile kolaylıkla yapabilirsiniz.

Soru Bankası ve Sınav Platformu:

Soru Bankası ve Sınav Platformumuz; ölçme değerlendirmenin sadece elektronik ortam üzerinden yapılabilmesini, bir soru bankası oluşturulmasını, ölçme değerlendirmede çoklu yöntem kullanılmasını, ölçme değerlendirmenin eğitime yönelik kullanılmasını, biçimlendirme ve karar sınavlarının yapılmasını sağlar.

Soru Bankası ve Sınav Platformumuz ile;

 • Elektronik ortamda sınav hazırlayabilir,
 • Elektronik sınavı kağıt kopyaya dönüştürebilir,
 • Zamana, konuya ve kıdeme göre sınav hazırlayabilir,
 • Daha önce hazırlanmış ve sistemde var olan soru bankası sayesinde, konuya göre soru çekebilir ve pratik bir şekilde sınav oluşturabilir,
 • Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı (boşluk doldurma), çoklu seçmeli gibi birçok tipte soru hazırlayabilir ve uygulayabilirsiniz.

Soru Bankası ve Sınav Platformumuz sayesinde;

 • Sınav maliyetlerinin azaltılmasını,
 • Sınav etkinliğinin arttırılmasını,
 • Sınavların kolay ve pratik bir şekilde hazırlanmasını,
 • Sınavların kapsam ve yapı geçerliklerinin artırılmasını,
 • Kişilerin yer, zaman gibi kısıtlamalar olmadan kolayca sınava katılım sağlamalarını ve sınavlara katılım düzeyinin artırılmasını,
 • Bilgi, beceri, tutum ve yeterliklerin etkili bir şekilde ölçülmesini,
 • Raporlama özellikleri sayesinde kullanıcılar için karne ve portfolyo oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

OSCE (Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav):

OSCE (Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınav) uygulamamız sayesinde, öğrencilerin simüle/standardize hasta üzerinde uygulamalı olarak sınav yapabilmeleri, bu sınavın eğiticiler tarafından gözlemlenerek pratik bir şekilde değerlendirmesinin yapılabilmesi sağlanmaktadır.

OSCE İstasyonlarımızda;

 • Sınav odaları ve bu sınav odalarında ayrı ayrı kamera ve ortam mikrofonu,
 • Sürecin yönetildiği bir sistem odası, öğrencilerin değerlendirildiği bir gözlemci odası,
 • Gözlemci odasında, her bir sınav odasını izleyebilmek için sınav odasına eşit sayıda bilgisayar bulunmaktadır.

OSCE İstasyonu Uygulamamız sayesinde;

 • Nesnel Yapılandırılmış Klinik Sınavlarının (OSCE sınavlarının) internet ve bilgisayar ortamında pratik ve hızlı bir şekilde yapılmasını,
 • Hem öğrencilerin hem de öğrencileri değerlendiren eğiticilerin (gözlemciler) sınav işlemlerini sistem üzerinden adım adım, kontrollü bir şekilde yürütmesini, sınavın elektronik ortamda raporlanmasını ve sınavın elektronik kaydının tutulmasını,
 • Derneğinize kayıtlı olan kullanıcıların birçok şehirde OSCE sınavına katılma ve uygulama şansına sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

Online Konferans Platformu:

Online Konferans Platformumuz sayesinde, kullanıcılar sistem üzerinden görüntülü ve sesli olarak konferans yapabilirler.

Online Konferans Platformu sayesinde;

kullanıcılar yer ve zaman ayarlama konularında yaşanan sorunları azaltarak, sistemde kayıtlı olan kullanıcılar ile toplantı, sunum, grup çalışması gibi grup etkinliklerini online olarak yapabilirler.

Online Konferans Platformumuzda;

birçok katılımcı konferans görüşmesine katılabilir, konferans görüşmesine dosya eklenebilir, eklenen sunum dosyaları ile konferansın görsel etkisi artırılabilir, sesli ve görüntülü konuşmanın yanı sıra hem özel hem grup içi anlık yazışma pencereleri ile etkinliğin dinamik ve aktif olması sağlanabilir.